Általános Szerződési Feltételek

Az üzemeltetőre vonatkozó cégadatok: 

Cégnév: Rend egy kattintásra Bt. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhely: 7500 Nagyatád, Aradi utca 12/a Adószám: 26660817-1-14 Cégjegyzékszám: 14-06-309213 Képviselő: Oberling Léna Telefon: 70-670-1826 E-mail: hello@tisztasagterkep.hu Weboldal: www.tisztasagterkep.hu

A Tisztaságtérkép egy olyan platformot kínál a felhasználóknak, amin hasznos információkat tudhatnak meg vendéglátó- és szolgáltatóhelyek tisztaságáról, felszereltségéről, vendégek véleményeiről és minden egyéb, tisztasággal és higieniával kapcsolatos információról és szolgáltatásról. A felületeinken promóciós célú tartalmak találhatóak.

A Weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot.

A Weboldalon lehetősége nyílik harmadik féltől származó szolgáltatásokat értékelni, véleményezni. A Felhasználó és a Weboldal Szolgáltatója nem kerülnek szerződéses kapcsolatba.

A felhasználóknak lehetőségük van regisztrálni a Weboldalon. A regisztrált felhasználók aktívan részt vehetnek a Weboldal tartalmi fejlesztésében, például értékeléssel, vélemény írásával. A nem regisztrált felhasználók olvashatják a Weboldal tartalmát.

A felületen történő regisztrációhoz személyes adatokat kell megadniuk a felhasználóknak. További információkért kérem tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat. A regisztráció törlésével a felhasználók minden személyes adata törlésre kerül. A törlés az hello@tisztasagterkep.hu email címen kezdeményezhető.

A felhasználó felelősséggel tartozik a regisztrációja során megadott személyes adatok pontosságáért és teljességéért is.

A felhasználó, a regisztráció során megadott felhasználónevét, jelszavát és egyéb személyes adatait köteles bizalmasan kezelni, különös figyelmet fordítva a jelszóra. A felhasználónak nem szabad fiókjának adatait harmadik személy számára közzé tennie.

A felhasználó, amint tudomást szerez a felhasználó nevének és jelszavának jogosulatlan használatáról, azt azonnal köteles jelenteni.

Felhasználói felelősségek

A felhasználó felelős minden általa létrehozott tartalomért (szövegek, értékelések, linkek, vélemények stb.). A felhasználó megerősíti, hogy ő birtokolja a megjelenéshez szükséges engedélyeket minden, általa közzétett tartalom felett és ezáltal nem sérti meg semmilyen harmadik fél jogait.

A felhasználó garantálja, hogy a Weboldal szolgáltatásait nem használja olyan tartalmak létrehozására, amely:

  • véleménynek álcázott hirdetés
  • nincs összefüggésben a véleményezett szállással, étteremmel
  • szándékosan helytelen információt tartalmaz
  • erkölcstelen, pornográf, vagy más egyéb módon sértő
  • sérti harmadik személyek jogait, különösen a szerzői jogokat
  • sérti a hatályos törvényeket, vagy bűncselekménynek minősül
  • vírusokat, vagy más olyan számítógépes programokat tartalmaz, amelyek szoftvereket, hardvereket károsíthatnak, vagy esetleg nem kívánt módon érintheti a számítógép használót
  • kérdőíveket, vagy láncleveleket tartalmaz
  • célja a személyes adatok gyűjtése más felhasználókról, különösen kereskedelmi célokból.

Abban az esetben, ha a felhasználó megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, a Szolgáltatónak joga van a felhasználót az oldalról véglegesen kizárni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél (Szállás, étterem) által megadott tartalmak minőségéért, teljességéért, megbízhatóságáért.
A Weboldalon található bejegyzések, cikkek, értékelések, leírások, információ nem tekinthető bármiféle tanácsadói szolgáltatásnak vagy tanácsnak. A tartalmakban szereplő javaslatokat mindenki saját felelősségére alkalmazza.

A Szolgáltató nem veszi át az utazásszervező vagy az utazási iroda szerepét. A foglalással, fizetéssel, valamint egyéb, az ajánlatokra vonatkozó kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartó mindig az érintett szállás, étterem. A Szolgáltató nem vesz részt semmilyen megállapodásban, vagy követelésben.

Hivatkozások; reklám bannerek; üzleti adatok szálláshelyekről, éttermekről; információk turisztikai látványosságokról, vagy szolgáltatókról; tartalmak, amelyeket a felhasználók vagy a szálláshelyek nyújtanak, nem tekintendők a Szolgáltatótól származó, egy harmadik félre vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásnak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan technikai problémákért, amiért a Szolgáltató nem felelős, illetve hibákért, amelyek ellenőrizhetetlen körülmények között adódtak. A Szolgáltató nem garantálja az adatok folyamatos elérhetőségét és szabadon dönthet azok elérhetetlenné tételéről karbantartási célokból.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal oldalait, vagy annak részeit más weboldalakra beilleszteni, mintegy saját tartalomként feltüntetve azt. Az Üzemeltető elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Weboldal hírnevének és érdekeinek.

Az Üzemeltető jogosult jelen Feltételek megváltoztatására, melyet köteles a Weboldalon közzétenni. A megváltoztatott Feltételek a közzététel napján lépnek hatályba. Az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint. A Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta.

A jelen Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az érintett felek kijelentik, hogy esetlegesen felmerülő vitás kérdések esetén tárgyalásos úton történő rendezésre törekednek. Peres eljárás esetére az érintett felek kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. A Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy jelen Szerződési feltételek dokumentumban („Feltételek”) rögzítetteket elolvasta, megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat valaki megszegte és ebből kifolyólag az Üzemeltetőnek bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.

A Weboldal tartalma, szövegek, fotók, illusztrációk felhasználása, kizárólag a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

2020.05.01

Oberling Léna – Rend egy kattintásra Bt. törvényes képviselője